Phụ kiện Gaming

Phụ kiện Gaming - Tất cả sản phẩm Gaming Gear, Phụ Kiện Chơi Game dành cho game thủ với nhiều mẫu mã, hàng chất lượng cao .Mua Tại PhongVoPC.Com : ✓ Chính Hãng ✓ Giá Rẻ Hơn ✓ Giao Hàng Miễn Phí.
6.824 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["Vi\u1ec7c mua s\u1eafm, \u0111i du l\u1ecbch lu\u00f4n l\u00e0 m\u1ed9t th\u00fa vui, mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. Cu\u1ed9c s\u1ed1ng s\u1ebd tr\u1edf n\u00ean th\u00fa v\u1ecb h\u01a1n khi b\u1ea1n c\u00f3 nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 mang l\u1ea1i cho b\u1ea1n th\u1eadt nhi\u1ec1u tr\u1ea3i nghi\u1ec7m. B\u1ea1n l\u00e0 m\u1ed9t t\u00edn \u0111\u1ed3 th\u1eddi trang, b\u1ea1n c\u00f3 ni\u1ec1m \u0111am m\u00ea tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c\u00e1c v\u00f9ng \u0111\u1ea5t m\u1edbi. V\u1eady th\u00ec m\u1ed9t chi\u1ebfc vali hay t\u00fai x\u00e1ch du l\u1ecbch l\u00e0 item kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu trong m\u1ed9t cu\u1ed9c s\u1ed1ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i.\n

B\u1eadt m\u00ed c\u00e1ch ch\u1ecdn vali ph\u00f9 h\u1ee3p khi \u0111i du l\u1ecbch

\nCh\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t vali, **t\u00fai x\u00e1ch t\u1ed1t** c\u0169ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 vi\u1ec7c b\u1ea1n \u0111i m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y v\u1eeba ch\u00e2n, b\u1ea1n s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y t\u1ef1 tin v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh c\u1ee7a m\u00ecnh.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u vali: Vali \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb hai ch\u1ea5t li\u1ec7u ch\u00ednh l\u00e0 nh\u1ef1a v\u1edbi \u01b0u \u0111i\u1ec3m l\u00e0 c\u1ee9ng c\u00e1p, gi\u1eef form vali, ch\u1ed1ng s\u1ed1c v\u00e0 v\u1ea3i b\u1ed1 ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc nh\u1eb9 \u01b0u \u0111i\u1ec3m l\u00e0 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng nh\u1eb9, k\u00edch th\u01b0\u1edbc to nh\u1ecf c\u00f3 th\u1ec3 t\u00f9y ch\u1ec9nh. N\u1ebfu b\u1ea1n ch\u1ecdn m\u1ed9t chi\u1ebfc vali \u0111\u1ec3 \u0111i du l\u1ecbch th\u00ec n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i vali c\u00f3 b\u1ec1 m\u1eb7t c\u1ee9ng, \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i \u0111\u1ef1ng c\u00e1c \u0111\u1ed3 th\u1ee7y tinh m\u00e0 kh\u00f4ng h\u1ec1 s\u1ee3 v\u1ee1. Tuy nhi\u00ean s\u1ebd h\u01a1i n\u1eb7ng nh\u1ecdc khi di chuy\u1ec3n nhi\u1ec1u.\n- C\u1ea5u tr\u00fac vali: Ch\u1ecdn m\u1ed9t chi\u1ebfc vali nhi\u1ec1u ng\u0103n, s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n mang theo \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u \u0111\u1ed3. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, vali c\u00f3 ng\u0103n ngo\u00e0i s\u1ebd thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 b\u1ea1n \u0111\u1ef1ng nh\u1eefng \u0111\u1ed3 v\u1eadt nh\u1ecf nh\u01b0 kh\u0103n gi\u1ea5y\u2026\n- Thanh k\u00e9o, tay c\u1ea7m, b\u00e1nh xe: V\u1edbi thanh k\u00e9o, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i c\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0i c\u00f3 th\u1ec3 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh \u0111\u01b0\u1ee3c. Tay c\u1ea7m kh\u00f4ng n\u00ean qu\u00e1 ng\u1eafn v\u00ec s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea1n m\u1ecfi l\u01b0ng khi di chuy\u1ec3n. C\u00f2n m\u1ed9t chi\u1ebfc vali 4 b\u00e1nh s\u1ebd ti\u1ec7n l\u1ee3i cho b\u1ea1n khi \u0111i \u0111\u1ebfn nh\u1eefng n\u01a1i c\u1ed3ng k\u1ec1nh, kh\u00f3 di chuy\u1ec3n.\n

Vali k\u00e9o du l\u1ecbch

\n- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: Nh\u1eefng chi\u1ebfc **vali du l\u1ecbch k\u00e9o** th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf th\u1eddi trang v\u1edbi c\u00e1c ki\u1ec3u d\u00e1ng \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, t\u1ea1o n\u00e9t c\u00e1 t\u00ednh ri\u00eang c\u1ee7a b\u1ea1n. B\u00ean trong vali s\u1ebd c\u00f3 nh\u1eefng v\u00e1ch v\u1ea3i v\u1edbi c\u00e1c ng\u0103n nh\u1ecf \u0111\u1ec3 b\u1ea1n \u0111\u1ef1ng nh\u1eefng \u0111\u1ed3 v\u1eadt linh tinh. V\u00e0 c\u00f3 d\u00e2y \u0111ai ch\u1eef X gi\u00fap gi\u1eef cho trong qu\u00e1 tr\u00ecnh di chuy\u1ec3n, \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng b\u1ecb x\u00e1o tr\u1ed9n. Ngo\u00e0i ra m\u1ed9t s\u1ed1 vali c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb kh\u00f3a s\u1ed1 TSA cao c\u1ea5p, gi\u00fap b\u1ea3o \u0111\u1ea3m an to\u00e0n tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i cho \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c c\u1ee7a b\u1ea1n.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: M\u1ed7i chi\u1ebfc vali c\u00f3 hai m\u1eb7t c\u1ee9ng ho\u1eb7c m\u1ec1m, th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u01b0 da, d\u00f9 canvas, polyester, ho\u1eb7c nilon. C\u00e1c lo\u1ea1i vali k\u00e9o \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a cao c\u1ea5p, c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u0111\u00e0n h\u1ed3i cao, tr\u00e1nh h\u1ecfng, va \u0111\u1eadp h\u00e0nh l\u00fd.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Samsonite, Macat, Antler,...\n

T\u00fai x\u00e1ch du l\u1ecbch

\n- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf theo h\u01a1i h\u01b0\u1edbng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, mang t\u00ednh \u1ee9ng d\u1ee5ng cao, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 \u0111i du l\u1ecbch, c\u00f4ng t\u00e1c hay d\u00e3 ngo\u1ea1i. T\u00fai x\u00e1ch c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c chia l\u00e0m nhi\u1ec1u ng\u0103n, v\u1edbi ng\u0103n l\u1edbn b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ef1ng \u00e1o qu\u1ea7n, v\u1eadt d\u00f9ng c\u1ea7n thi\u1ebft. C\u00f2n ng\u0103n nh\u1ecf \u0111\u1ec3 \u0111\u1ef1ng ti\u1ec1n, gi\u1ea5y t\u1edd\u2026 v\u00f4 c\u00f9ng ti\u1ec7n d\u1ee5ng.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Th\u01b0\u1eddng **t\u00fai x\u00e1ch du l\u1ecbch** \u0111\u01b0\u1ee3c gia c\u00f4ng b\u1eb1ng c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ed1t nh\u1ea5t nh\u01b0 v\u1ea3i b\u1ed1, v\u1ea3i canvas ph\u1ed1i da, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed9 b\u1ec1n ch\u1eafc theo th\u1eddi gian. \u0110\u01b0\u1eddng may v\u00f4 c\u00f9ng t\u1ec9 m\u1ec9 v\u00e0 chi ti\u1ebft, kh\u00f4ng ch\u1ec9 mang \u0111\u1ebfn t\u00ednh th\u1ea9m m\u1ef9 cao m\u00e0 c\u00f2n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed9 b\u1ec1n ch\u1eafc ch\u1eafn. Ph\u1ea7n tay x\u00e1ch v\u00e0 d\u00e2y \u0111eo c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c may b\u1eb1ng k\u1ef9 thu\u1eadt g\u1ea5p m\u00e9p d\u00e2y vi\u1ec1n b\u1ec1n \u0111\u1eb9p.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Hanama, Cat, Macat,...\n

Mua vali, t\u00fai x\u00e1ch ch\u00ednh h\u00e3ng, \u0111a d\u1ea1ng t\u1ea1i PhongVoPC.Com Vi\u1ec7t Nam

\nC\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u00fai x\u00e1ch, vali du l\u1ecbch t\u1ea1i PhongVoPC.Com lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c thay \u0111\u1ed5i th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean \u0111\u1ec3 cho qu\u00fd kh\u00e1ch c\u00f3 nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111a d\u1ea1ng theo t\u1eebng k\u00edch th\u01b0\u1edbc ch\u1ee7ng lo\u1ea1i, \u0111\u1eb7c t\u00ednh kh\u00e1c nhau v\u1edbi m\u1eabu m\u00e3 m\u1edbi nh\u1ea5t. PhongVoPC.Com s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea1n h\u00e0i l\u00f2ng v\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i b\u1ea5t ng\u1edd c\u00f9ng d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng nhanh ch\u00f3ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5 giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i. H\u00e3y tr\u1ea3i nghi\u1ec7m vi\u1ec7c mua s\u1eafm online t\u1ea1i PhongVoPC.Com b\u1ea1n nh\u00e9!\n"], "heading": "VALI, T\u00daI X\u00c1CH - B\u1ea0N \u0110\u1ed2NG H\u00c0NH TR\u00caN M\u1eccI N\u1ebaO \u0110\u01af\u1edcNG"}]

Xu hướng Phụ kiện Gaming